بانک اطلاعات و آرشیوی کامل از پژوهش های فنی و مهندسی
TezzGroup Architecture Urbanity

اطلاعیه فروشگاه

لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید.

آرشیو بیش از 4500 عنوان پایان نامه و مقاله رشته شهرسازی TezzGroup

آرشیو بیش از 4500 عنوان پایان نامه و مقاله رشته شهرسازی TezzGroup         (بزرگترین مجموعه و آرشیو رشته شهرسازی با بیش از 4500 عنوان پایان نامه و مقاله)  -فروش اینترنتی بزرگترین و کاملترین پکیچ فایل های پایان نامه و مقالات رشته شهرسازی -این آرشیو برای دانشجویان - مدیران وب سایت ها - کافی نت ها - مراکز خدمات دانشجویی و کسانی که نیاز به پروژه دارند توصیه می شود.  -قیمت کل آرشیو 450 هزار تومان می باشد و با خرید و تهیه این مج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

جزوه آموزشی بتن 1

جزوه آموزشی بتن 1 اين فايل حاوي جزوه آموزشی بتن 1 مي باشد که به صورت فرمت PDF در 43 صفحه در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمقدمهمشخصات مکانیکیروشهای طراحیطراحی خمشی تیرهاطراحی برشیکنترل خیز و ترک خوردگیپیوستگی، طول مهاری و قطع میلگردها   تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

جزوه آموزشی انواع خرابیهای بتن

جزوه آموزشی انواع خرابیهای بتن اين فايل حاوي جزوه آموزشی انواع خرابیهای بتن مي باشد که به صورت فرمت PDF در 45 صفحه در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستشیمیاییفیزیکیمکانیکی   تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

جزوه آموزشی سازه های بتن آرمه پیشرفته- دالهای پیش تنیده به روش پس کشیده

جزوه آموزشی سازه های بتن آرمه پیشرفته- دالهای پیش تنیده به روش پس کشیده اين فايل حاوي جزوه آموزشی سازه های بتن آرمه پیشرفته- دالهای پیش تنیده به روش پس کشیده مي باشد که به صورت فرمت PDF در 18 صفحه در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.         فهرستبتن پیش تنیدهدالهای پیش تنیده به روش پس کشیده   تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

جزوه آموزشی عملیات بتن ریزی زیر آب

جزوه آموزشی عملیات بتن ریزی زیر آب اين فايل حاوي جزوه آموزشی عملیات بتن ریزی زیر آب مي باشد که به صورت فرمت PDF در 49 صفحه در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبرخي كاربردهاي بتن ريزي و تزريق زيرآبروش هاي بتن ريزي و تزريق زير آبمقابله با حرارت ھيدراسيون و کاھش دمای بتن در بتن ريزی در ھوای گرمراه حل ھای مقابله با حرارت ھيدراسيون & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

جزوه آموزشی اصول اجرایی متره ی سازه ی ساختمان به روش NSP (ساختمانهای فلزی و بتنی)

جزوه آموزشی اصول اجرایی متره ی سازه ی ساختمان به روش NSP (ساختمانهای فلزی و بتنی) اين فايل حاوي جزوه آموزشی اصول اجرایی متره ی سازه ی ساختمان به روش NSP (ساختمانهای فلزی و بتنی) مي باشد که به صورت فرمت PDF در 81 صفحه در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمقدمهخصوصیات مترور و نکات مهم در متره و ریزمترهاصول متره عملیاتینتیجه گیری و پیشنهادات   تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان
تعداد صفحه(13):